نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمکان، حشمت الله وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • آقاجانی، حمید بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]

ا

 • اسلانی کتولی، نفیسه تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • افراشی، آزیتا چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • افضلی، خلیل اللله مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]

ب

 • بامشکی، سمیرا کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • برکت، بهزاد اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • بی نظیر، نگین شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • بهرام پور عمران، محمدرضا ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]

پ

 • پیروز، غلامرضا فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • پورخالقی، مه دخت مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]

ت

 • تسلیمی، علی مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]

ج

 • جلاله وند، مجید اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • جم، بشیر پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]

چ

ح

 • حیدری، حسین بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • حسینی، مریم اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • حسین پناهی، فردین بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • حسین پناهی، فردین گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]

د

 • داوری، شادی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • درپر، مریم سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • درودی، مسعود تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]

ذ

 • ذاکری، مختار تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]

ر

 • رضایی، فریبا بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • رضوانیان، قدسیه فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • روشن، بلقیس ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]

ز

 • زحمتکش، نسیم کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]

س

 • سیدقاسم، لیلا بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]

ش

 • شعبانی، منصور توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • شکیبی ممتاز، نسرین اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]

ص

 • صالحی، مریم مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • صامت جوکندان، سید سجاد چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • صبوری، نرجس بانو ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]

ط

 • طاهری، محمد بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • طبیب زاده، امید تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]

ظ

 • ظهیری، بیژن مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]

ع

 • عشقی، جعفر مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]

ق

 • قاسم پور، محدثه بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]

ک

 • کارگر، مهدی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • کمرخانی، ماندانا صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]

گ

 • گرجی، مصطفی بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]

م

 • مالمیر، تیمور بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • محمدی، علی صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • محمدی کله سر، علیرضا نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • محمدی مبارز، حسین بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • ملک، سروناز فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • موسوی، سید صدرالدین تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]

ن

 • نجاتی جزه، مرتضی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]

ه

 • هادی، روح الله بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]