نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

 • با، زی هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • با، زی زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • با، زی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • با، زی تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • با، زی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 133-161]
 • برکت، بهزاد هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]

پ

 • پورشهرام، سوسن نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 163-178]

ت

 • تسلیمی، علی مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 105-126]

ج

 • جهاندیده، سینا ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • جواری، محمد حسین سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 143-176]

چ

 • چاوشیان، حسن زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • چراغی، رضا تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]

ح

 • حمیدی کندول، احد سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 143-176]

خ

 • خائفی، عباس مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 105-126]

د

 • دبیرمقدم، محمد زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]

ر

 • رادمرد، عبدالله راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 31-54]
 • رضی، احمد تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • رضایتی کیشه‌خاله، محرم بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 111-132]
 • رنجبران، عباس بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1386]

س

 • سبزعلیپور، جهاندوست بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 111-132]

ش

 • شریف‌نسب، مریم کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • شعیری، حمید رضا رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1386]

ع

ف

 • فیاضی، مریم سادات خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 55-85]
 • فتوحی، محمود نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 9-38]
 • فتوحی، محمود سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • فرهنگی، سهیلا نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 127-142]
 • فلاح، غلامعلی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]

ک

 • کاسی، فاطمه تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 55-85]

گ

 • گرجی، مصطفی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]

م

ن

 • نیکویی، علیرضا دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 39-60]
 • نیکوبخت، ناصر بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1386]

ه

 • هاشمی، منصور مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]