کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 39-63

قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی


3. هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با