کلیدواژه‌ها = زنانه‌نویسی
سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 65-90

فاطمه رضوی؛ مریم صالحی نیا