کلیدواژه‌ها = شعر گفتاری
صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 137-161

علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی