کلیدواژه‌ها = کلیدر
تعداد مقالات: 1
1. اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند