کلیدواژه‌ها = هوشنگ گلشیری
بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 25-48

سعید حسام پور؛ ناهید دهقانی


فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 9-31

محمدعلی خزانه دارلو؛ معصومه حامی دوست