کلیدواژه‌ها = اسفندیار
باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 153-177

کلثوم غضنفری


بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 105-120

لیلا حق پرست؛ مه دخت پورخالقی چترودی