کلیدواژه‌ها = قهرمان
اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 97-116

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی