کلیدواژه‌ها = یونگ
بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی


تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 147-170

الهام حدادی؛ فرهاد درودگریان


فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران