کلیدواژه‌ها = ضرب المثل
مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 31-59

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد