کلیدواژه‌ها = صادق هدایت
«اقلیت شدن» در بوف کور

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 61-80

علی تسلیمی؛ سمیه قاسمی پور


تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 171-188

علی تسلیمی؛ زی با