کلیدواژه‌ها = پایان‌بندی
روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 101-123

مهدی نیک‌منش؛ فاطمه مقیمی