کلیدواژه‌ها = داستان
کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 9-41

سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش


نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 73-94

رضا صادقی شهپر؛ راضیه حجار


تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 61-83

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور