کلیدواژه‌ها = تصویر
تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 7-25

محمود فتوحی؛ مریم علی نژاد


وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 129-149

مرتضی محسنی؛ علیرضا پورشبانان


کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 31-59

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ مریم شریف‌نسب