کلیدواژه‌ها = قیصر امین‌پور
روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 101-123

مهدی نیک‌منش؛ فاطمه مقیمی


سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 9-30

محمود فتوحی