کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 11
1. نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 37-59

رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی


2. خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 33-58

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه


3. بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی


4. بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 143-163

زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری


5. روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 7-28

علیرضا نبی لو


7. روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


8. نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 163-178

مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام


9. مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری


11. روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد