کلیدواژه‌ها = روایت
نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 37-59

رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی


خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 33-58

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه


بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی


بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 143-163

زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری


روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 163-178

مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام


مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری


روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد