کلیدواژه‌ها = فرم
طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی


کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 31-59

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ مریم شریف‌نسب