کلیدواژه‌ها = ژرف ساخت
ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی


مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 105-126

علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده