کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


2. غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی


3. تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور


4. بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 97-119

محمد ریحانی؛ غلامرضا معروف


5. آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


6. کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان