کلیدواژه‌ها = تالشی
بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 133-150

مهدی کارگر؛ بهزاد چراغی جولاندان


نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 109-140

جهاندوست سبزعلیپور


بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 111-132

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ جهاندوست سبزعلیپور


فعل پیشوندی در تالشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 107-126

علی رفیعی جیردهی