نویسنده = ������������ ������������ ����������
تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 139-160

سید صدرالدین موسوی؛ مسعود درودی؛ نفیسه اسلانی کتولی