نویسنده = �������������� ��������
کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 9-41

سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش