نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 69-88

مصطفی گرجی؛ حسین محمدی مبارز