نویسنده = ������������ ��������������
بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 81-103

غلامرضا پیروز؛ منیره محرابی کالی


فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 163-186

غلامرضا پیروز؛ قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک