نویسنده = ���������������� ����������
بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 171-189

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سکینه رنجبران