نویسنده = �������������� ��������
خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 111-139

حامد یزدخواستی؛ فؤاد مولودی