نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 143-163

زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری