نویسنده = �������������������� ����������
تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 147-170

الهام حدادی؛ فرهاد درودگریان