نویسنده = رامین محرمی
تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 121-140

رامین محرمی؛ نادر حاجلو؛ مهری شجاعی ماسوله


غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 107-127

رامین محرمی