نویسنده = �������������������� ��������
خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 111-139

حامد یزدخواستی؛ فؤاد مولودی


نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 69-87

کاظم دزفولیان؛ فواد مولودی؛ حامد یزدخواستی