نویسنده = ������������������� ��������
کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 31-59

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ مریم شریف‌نسب