نویسنده = جهاندوست سبزعلی پور
تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 89-105

محرم رضایتی؛ جهاندوست سبزعلی پور