نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 117-135

ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی