نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 33-50

احمد رضایی جمکرانی