نویسنده = ���������� ������������ ������������
بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 33-55

یدالله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 143-163

زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری