نویسنده = بهروز اتونی
تعداد مقالات: 2
1. پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی