نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 123-148

قدرت‌الله طاهری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ خدیجه اسفندیاری