نویسنده = تیمور مالمیر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


2. تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر


4. ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی