نویسنده = ������������ ����������������
ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 75-88

اسفندیار طاهری