نویسنده = ���������������� ����������������
قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 65-87

محمدکاظم یوسفپور؛ نگین بی نظیر


بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 79-99

محمدکاظم یوسفپور؛ اختیار بخشی