نویسنده = ������������ �������� ��������
ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 117-131

بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری