تعداد مقالات: 249
51. نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 131-155

بهمن نزهت


52. بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 135-154

فردوس آقاگل زاده؛ زهرا عباسی


53. تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور


54. رمان پسامدرن چیست؟

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 11-47

حسین پاینده


55. قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 11-32

امید ذاکری کیش؛ محسن محمدی فشارکی


56. تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده


58. بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 25-48

سعید حسام پور؛ ناهید دهقانی


59. نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 27-49

قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده


62. مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار

دوره 3، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 29-50

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ساناز رحیم بیگی


63. تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 29-60

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


64. فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران


65. درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 29-56

قدرت قاسمی پور


66. مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 29-54

بیژن ظهیری؛ جعفر عشقی


67. کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 31-59

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ مریم شریف‌نسب


68. راویان شعر پارسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 31-54

عبدالله رادمرد؛ فرامرز آدینه


69. مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 31-59

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد


70. بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 31-52

کاووس حسن لی؛ طاهره جوشکی


71. دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 31-61

حسینعلی قبادی؛ سیدعلی قاسم زاده


73. تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 33-63

مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده


74. خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 33-58

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه


75. تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 33-50

احمد رضایی جمکرانی