تعداد مقالات: 249
201. ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 117-131

بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری


202. زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 117-140

حسن چاوشیان


203. نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 127-142

سهیلا فرهنگی


204. رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 127-161

سعید شهروئی


205. وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 129-149

مرتضی محسنی؛ علیرضا پورشبانان


206. تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 129-152

علیرضا رعیت حسن آبادی


207. ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 131-156

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ منصور شعبانی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام


208. آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


209. بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 135-160

محمد راسخ مهند؛ راحله ایزدی فر


210. نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 137-157

سپیده جواهری؛ مهدی نیک منش


211. آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 145-170

زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو


212. تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز»

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 149-174

مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی


213. دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 151-172

امید طبیب زاده؛ نوید برادران همتی


215. به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 165-183

وحید بصیرت؛ علی رضا قلی فامیان


216. بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 171-189

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سکینه رنجبران


217. بررسی وندها در گویش کهنوجی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 173-195

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ محسن بتلاب اکبرآبادی


218. بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 189-206

منوچهر تشکری؛ پروین گلی‌زاده


219. فعل پیشوندی در تالشی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 107-126

علی رفیعی جیردهی


220. مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 117-141

غلامرضا رحمدل


221. بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 129-147

لیلا عبدی؛ اکبر صیادکوه


222. بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 133-150

مهدی کارگر؛ بهزاد چراغی جولاندان


223. اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 137-156

سیدکاظم موسوی؛ فاطمه همایون


224. ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 141-166

سینا جهاندیده


225. سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 143-176

محمد حسین جواری؛ احد حمیدی کندول