تعداد مقالات: 249
51. نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 9-29

پارسا یعقوبی جنبه سرایی


52. راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 9-36

مجید جلاله وند آلکامی


53. طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی


55. تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده


56. رمان پسامدرن چیست؟

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 11-47

حسین پاینده


59. کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 31-59

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ مریم شریف‌نسب


60. راویان شعر پارسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 31-54

عبدالله رادمرد؛ فرامرز آدینه


61. نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 27-49

قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده


62. روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 101-123

مهدی نیک‌منش؛ فاطمه مقیمی


63. مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار

دوره 3، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 29-50

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ساناز رحیم بیگی


65. مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 31-59

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد


67. بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 31-52

کاووس حسن لی؛ طاهره جوشکی


68. تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 29-60

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


69. فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران


70. تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 67-91

میلاد شمعی؛ مینو بیطرفان


71. تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 35-57

فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ


72. موسیقایی بودن ساختار در کلیدر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 35-58

قهرمان شیری


74. تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 33-63

مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده


75. تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل»

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 41-69

محمد پارسانسب؛ نرجس نیکان فر