تعداد مقالات: 249
76. تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 35-57

فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ


77. موسیقایی بودن ساختار در کلیدر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 35-58

قهرمان شیری


78. جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 35-65

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ ندا حیدرپور


79. نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 37-59

رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی


81. بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 39-63

قدسیه رضوانیان؛ هاله کیانی بارفروشی


82. تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل»

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 41-69

محمد پارسانسب؛ نرجس نیکان فر


85. تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


86. تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 67-91

میلاد شمعی؛ مینو بیطرفان


87. ایهام‌های نویافته در شعر حافظ

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 77-110

محمدرضا بهرام پور عمران


88. بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


90. روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 101-123

مهدی نیک‌منش؛ فاطمه مقیمی


91. بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 105-120

لیلا حق پرست؛ مه دخت پورخالقی چترودی


92. تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 117-137

مختار ذاکری


95. چند واژه در فرهنگ‌های فارسی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 155-167

مجید منصوری


96. پژوهش‌های زبانی، سنتی دیرین در مطالعات ادبی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 9-10

سردبیر m


97. تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 29-47

بهزاد برکت


98. بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 33-55

یدالله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


99. سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 43-64

عسگر عسگری حسنکلو


100. مبانی سبک‌شناسی شعر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 49-76

احمد سمیعی(گیلانی)